Final Candidate of Internship Program Batch -IV information is available at download side आ.व. ०७२/०७३ को वार्षिक साधारण सभा तथा नेवाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्का् ४४ औ परिषद्को बैठक उच्च अदालत बार एशोसिएशन पोखराको आतिथ्यतामा मिति २०७४ साल बैशाख ८ र ९ गते हुदैछ ।

Upcoming Events
Related Links
Downloads
Press Release

  • Election Observation Press Release | Download  • footbal tournament Press Release | Download  • नेवाए र सर्बोच्च अदालत वार्ता प्रेस विज्ञप्ती | Download
More

    Corportate Governance and Directore Duties Excellence 2017 सम्बन्धी ३ दिने मास्टर क्लास ६ देखि ८ मार्च २०१७ Radission Blu Hotel Istanbul Pera, Turkey हुन लागेको हुनाले इच्छुक कानून व्यवसायीहरुले WWW.questmasterclass.com वेवसाईटमा गई रेजिष्ट्रेशन गर्नु हुन जानकारीका लागि अनुरोध छ ।