Upcoming Events
 • सम्पूर्ण कानुनव्यवसायीज्यूहरुको उपस्थितिका लागि अनुराेध
 • USA, Newyork मा कार्यरत Super Lawyer Khagendra G.C. द्वारा Curia Law Featuring Artificial Intelligence (AI) in law practice का विषयमा अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम देहायबमोजिम आयोजना गरिएको हुँदा यहाँको सक्रिय सहभागीताका लागि अनुरोध गरिन्छ ।  मिति :– २०७५ असार ४ गते, सोमबार ।  समय :– अपारन्ह १:१५ देखि २:३० बजेसम्म ।  स्थान :– नेबाएको सभा कक्ष, रामशाहपथ, काठमाडौं ।
Updates
Press Release

 • NBA Press Release 2074-11-28 | Download • Election 2074-8-21 press relese | Download

 • NBA Press Release 2074-6-24 | Download • Election Observation press release 2074-3-14 | DownloadMore
Related Links