स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा (प्रो वानो) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अपडेटमा राखिएको छ I - २०७६ साल चैत ७ गते, शुक्रबारका दिन हुने भनीएको साधारण सभा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबै कानून व्यवसायीज्यूहरुको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ I

Upcoming Events
Updates
Press Release
  • NBA Press Release 2076-12-04 | Download

  • NBA Human Right Committee Press Release | Download

  • NBA Humen Rights Committee Press Release | Download
  • NBA Press Release 2076-09-04 | Download


  • NBA Press Release 2076-07-24 | DownloadMore
Related Links

Executive Committee

Chandeshwor Shrestha

President


View Bio-data

Sunil Kumar Shrestha

Vice President

Province No 5


View Bio-data

Man Bahadur Rumdali

Vice President 

Province No 1


View Bio-data

Ishwori Prasad Bhattarai

Vice President 


View Bio-data

Surendra Thapa Magar

Vice President 

(Gandaki) Province No 4


View Bio-data

Ramchandra Singh Rajpoot

Vice President 

Province No 2


View Bio-data

Min Bahadur Mahat

Vice President

(Karnali) Province No 6


View Bio-data

Umesh Prasad Bista

Vice President 

(Far Western) Province No 7


View Bio-data

Rakshya Basyal

Vice President 

(Women) Open Area


View Bio-data

Lilamani Paudel

Secretary General


View Bio-data

Rudra Prasad Pokhrel

Treasurer


View Bio-data

Dr. Shiva Raj Pandit

Member Out of Valley


View Bio-data

Ganga Sagar Khatri

Member


View Bio-data

Bhimsen Banjara

Secretary


View Bio-data

Bhuwan Prasad Niraula

Member


View Bio-data

Prakash Maharjan

Member


View Bio-data

Bal Krishna Gaire

Member


View Bio-data

Anju Kayastha

Member

Women, Open Area


View Bio-data

Mohan Sashankar

Member

Dalit


View Bio-data

Khima Nanda Adhikari

Member


View Bio-data

Kalpana Kumari Bhandari

Member

Women, Out of Valley


View Bio-data

Beena Kumari Singh Chaudhary

Member

Out of Valley Open Area


View Bio-data

Panch Narayan Mandal

Member

(Madhase/Muslim) Out of Valley


View Bio-data

Badri Narayan Nagarkoti

Member

(Adibasi/Janajati)


View Bio-data

Manoj Kumar Chaudhary

Member

(Madhase/Muslim) Open Area


View Bio-data