स्वेच्छिक निःशुल्क कानूनी सेवा (प्रो वानो) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अपडेटमा राखिएको छ I - २०७६ साल चैत ७ गते, शुक्रबारका दिन हुने भनीएको साधारण सभा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबै कानून व्यवसायीज्यूहरुको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ I

Upcoming Events
Updates
Press Release
  • NBA Press Release 2076-12-04 | Download

  • NBA Human Right Committee Press Release | Download

  • NBA Humen Rights Committee Press Release | Download
  • NBA Press Release 2076-09-04 | Download


  • NBA Press Release 2076-07-24 | DownloadMore
Related Links

Staff Member

Raj Kumar Khadka

Chief Administrative Officer


View Bio-data

Manoj Ghimire

Account Officer


View Bio-data

Gita Paudel

Libererian Officer


View Bio-data

Chandra Prasad Shrestha

IT Officer


View Bio-data

Bed Prasad Mainali

Officer


View Bio-data

Preyanka Singh

Officer


View Bio-data

Harak Bahadur Budhathoki

Senior Driver


View Bio-data

Ram Kumar Thakuri

Senior Driver


View Bio-data

Bhanu Prasad Niraula

Senior Office Assistant


View Bio-data

Bindu Khadka

Senior Office Assistant


View Bio-data

Bidhya Laxmi Nepali

Office Assistant.


View Bio-data