President

Utam Prasad Acharya


Phone:
Mobile: 9858053239
Fax:
Email:


Vice President

Dipak Bahadur Shahi


Phone:
Mobile:
Fax:
Email:


Secretary

Narayan Budhathoki


Phone:
Mobile:
Fax:
Email:


Treasurer

Lok Bahadur Dhakal


Phone:
Mobile: 9848040363
Fax:
Email: