चितवन २०७३–४–२२ मा निर्वाचित


President

Kamal Raj Pathak


Phone:
Mobile: 9855055708
Fax:
Email:


Vice President

Hari Bahadur Mainali


Phone:
Mobile: 9855054592
Fax:
Email:


Secretary

Dharma Wagle


Phone:
Mobile: 9855059976
Fax:
Email:


Treasurer

Surya Bahadur Bohara


Phone:
Mobile: 9855063561
Fax:
Email: