President

Ganesh Kumar Gajmer


Phone:
Mobile: 9741091391
Fax:
Email:


Vice President

Hira Kumar Rai


Phone:
Mobile: 974302688
Fax:
Email:


Secretary

Bimal Kaji Shrestha


Phone:
Mobile:
Fax:
Email:


Treasurer

Kuber Kaji Rai


Phone:
Mobile:
Fax:
Email: