President

Pandab Prasad Neuapne


Phone:
Mobile: 9744015790
Fax:
Email:


Vice President

Yadav Prasad Dahal


Phone:
Mobile: 9741014704
Fax:
Email:


Secretary

Sudarshan Raya


Phone:
Mobile: 9754203219
Fax:
Email:


Treasurer

Rajesh Budhathoki


Phone:
Mobile: 9849106920
Fax:
Email: