अध्यक्ष

शिव कुमार कार्की


Phone:
Mobile: 9842826667
Fax:
Email:


उपाध्यक्ष

दिलबहादुर वस्नेत


Phone:
Mobile: 9842845422
Fax:
Email:


सचिब

कमल बहादुर कार्की


Phone:
Mobile: 9842838745
Fax:
Email:


कोषाध्यक्ष

पुष्पराज चाैधरी


Phone:
Mobile: 9842837326
Fax:
Email:


सदस्य

किरण कुमार के‍‌ सी‍


Phone:
Mobile: 9852835110
Fax:
Email:


सदस्य

कृष्ण कुमार रेग्मी


Phone:
Mobile: 9842827132
Fax:
Email:


सदस्य

दुर्गा कृष्ण पाेखरेल


Phone:
Mobile: 9842826302
Fax:
Email:


सदस्य

कृष्ण बहादुर खत्री


Phone:
Mobile: 9842907623
Fax:
Email:


सदस्य

दिपक कुमार राइ


Phone:
Mobile: 9742100106
Fax:
Email:


केन्द्रीय पारषद्

मुरारी खड्का


Phone:
Mobile: 9842824117
Fax:
Email:


केन्द्रीय पारषद्

श्यामानन्द चाैधरी


Phone:
Mobile: 9842827050
Fax:
Email:


केन्द्रीय पारषद्

ब्रहम देव चाैधरी


Phone:
Mobile: 9842825694
Fax:
Email:


केन्द्रीय पारषद्

विना पाण्डे


Phone:
Mobile: 9842826738
Fax:
Email:


केन्द्रीय पारषद्

कृष्ण बहादुर बस्नेत


Phone:
Mobile: 9852830697
Fax:
Email:


केन्द्रीय पारषद्

टेक बहादुर राउत


Phone:
Mobile:
Fax:
Email: